МЕТАЛЛСЕРВИС - крупнейший металлотрейдер России

 
 
 
 

КатанкаНаименование R1 Марка Длина Металлобаза Остаток Цена руб./ед.  
от 1т. от 5т. от 10т.
Катанка 5.5 ГОСТ 30136-95 5,5 Ст3сп 6000 с доставкой: Орел >10т 32 940 32 940 32 940
заказать
Катанка 5.5 ГОСТ 30136-95 5,5 Ст3сп мотки с доставкой: Орел >10т 31 440 31 440 31 440
заказать
Катанка 6 ГОСТ 30-136-95 6 Ст3пс 6000 с доставкой: Орел >10т 33 040 33 040 33 040
заказать
Катанка 6 ГОСТ 30-136-95 6 Ст3сп 6000 с доставкой: Орел >10т 33 040 33 040 33 040
заказать
Катанка 6 ГОСТ 30136-95 6 Ст3сп мотки с доставкой: Орел >10т 31 440 31 440 31 440
заказать
Катанка 6 ТУ 14-1-5283-94 6 Ст3пс/сп 6000 с доставкой: Орел >10т 33 040 33 040 33 040
заказать
Катанка 6 ТУ 14-1-5283-94 6 Ст3пс/сп мотки с доставкой: Орел >10т 31 440 31 440 31 440
заказать
Катанка 6.5 ГОСТ 30136-95 6,5 Ст3сп 6000 с доставкой: Орел >10т 31 440 31 440 31 440
заказать
Катанка 6.5 ГОСТ 30136-95 6,5 Ст3сп мотки с доставкой: Орел <3т 30 740 30 740 30 740
заказать
Катанка 6.5 ТУ 14-1-5283-94 6,5 Ст3пс/сп 6000 с доставкой: Орел >10т 31 440 31 440 31 440
заказать
Катанка 6.5 ТУ 14-1-5283-94 6,5 Ст3пс/сп мотки с доставкой: Орел >4т 30 740 30 740 30 740
заказать
Катанка 6.5 ТУ 14-1-5283-94 6,5 Ст3сп мотки с доставкой: Орел >4т 30 740 30 740 30 740
заказать
Катанка 8 ГОСТ 14-085-85 8 Ст3пс/сп мотки с доставкой: Орел >10т 30 740 30 740 30 740
заказать
Катанка 8 ГОСТ 30136-95 8 Ст3сп 6000 с доставкой: Орел >10т 32 740 32 740 32 740
заказать
Катанка 8 ГОСТ 30136-95 8 Ст3сп мотки с доставкой: Орел >10т 30 740 30 740 30 740
заказать
Катанка 8 ТУ 14-1-5283-94 8 Ст3пс/сп 6000 с доставкой: Орел >10т 32 740 32 740 32 740
заказать
Катанка 10 ГОСТ 30136-95 10 Ст1кп мотки с доставкой: Орел >10т 30 740 30 740 30 740
заказать
Катанка 10 ГОСТ 30136-95 10 Ст3сп 6000 с доставкой: Орел >10т 31 940 31 940 31 940
заказать